Wat te doen na een overlijden?

locaties begravenisHuisarts bellen 
Wanneer een lid van onze vereniging thuis komt te overlijden, belt u eerst de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen en u op dat moment te ondersteunen. Ook vult de arts overlijdenspapieren in. Wanneer iemand overlijdt in een ziekenhuis of een verpleeghuis zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt.

Uitvaartverzorger bellen
Ondanks alle verdriet bij een sterfgeval moeten er ook praktische zaken worden geregeld. U kunt contact opnemen met Uitvaartverzorging Kiers, telefoon: 0521 - 38 17 90, of de uitvaartverzorger van uw keuze, als dit vooraf is overlegd met het bestuur.
Nadat zij in kennis zijn gesteld van het overlijden, stelt de uitvaartverzorger u enkele vragen om de te kunnen inschatten wat de wensen zijn op dat moment.

Verzorging van de overledene
In overleg met de nabestaanden wordt de overledene verzorgd. Bij een overlijden in een ziekenhuis of verpleeghuis wordt de verzorging vaak ter plaatse al geregeld. Wilt u zelf uw dierbare verzorgen? Dat kan, eventueel met hulp van de uitvaartverzorgende. Na het verzorgen, wordt overledene naar huis of naar een aula gebracht.

Regelen van de eerste zaken
Andere zaken die worden geregeld op de dag van overlijden, zijn bijvoorbeeld het doen van aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand, het vastleggen van plaats en tijdstip van de uitvaart en het opstellen, drukken en verzenden van rouwbrieven.
Kiest u voor een crematie dan kan de uitvaartplechtigheid ook op een locatie in Oldeberkoop gehouden worden.

Melding van een overlijden
Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging, die dag en nacht bereikbaar: telefoonnummer 0521 381790 (Uitvaartverzorging Kiers, Frederiksoord)