Hoe wordt u lid van onze vereniging

Iedereen, vanaf 18 jaar, die woont in de omgeving van Oldeberkoop kan lid worden van onze vereniging. Als lid betaalt men jaarlijks een contributie.

Voor 2023 zijn de contributie en  ledenkorting als volgt vastgesteld:

  • gezinnen (kinderen beneden 18  jaar inbegrepen)     €  35,00
  • alleenstaanden                                                               €  17,50
  • inwonende kinderen van 18  jaar en ouder                €  17,50
  • eenoudergezin met kinderen  jonger dan 18 jaar      €  17,50
  • De ledenkorting voor 2023 is  vastgesteld op € 925,00 per uitvaart.

lidmaatschap uitvaartvereniging OldeberkoopAls één of allebei de ouders/partners lid zijn, betalen  kinderen tot 18 jaar geen contributie. Voor een goede dienstverlening is het  belangrijk dat adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo  spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie of G.H. Ruitenberg, Oosterwoldseweg 35, 8421 RR  Oldeberkoop). in  Oldeberkoop

Wordt u op oudere leeftijd lid van onze vereniging, dan kunt u kiezen voor het betalen van entree geld of een lagere vergoeding (ledenkorting genaamd) bij overlijden. Neem contact op met K. de Jong, ledenwerving, tel. (0516) 45 16 30, om te bespreken wat in uw situatie de meest aantrekkelijke optie is.
Momenteel bedraagt de ledenkorting € 925,00 per sterfgeval.

Verdubbelen contributie en ledenkorting voor jonge leden.

Op de algemene Ledenvergadering van 2016 is het voorstel aangenomen om vanaf 2017 de gezinsleden die de 18 jarige leeftijd bereiken de mogelijkheid te bieden om de contributie te verdubbelen, dit betekend dat ook het bedrag wat bij overlijden uitgekeerd wordt, verdubbeld wordt. In huidige situatie is dat dus € 1850,- Een bedrag waar een eenvoudige uitvaart voor kan worden verzorgd

De algemene vergadering van de vereniging stelt jaarlijks zowel de contributie als de vergoeding bij overlijden/ledenkorting vast.

Wanneer u als lid van de vereniging geen gebruik wil of kunt maken van de dienstverlening van de vereniging (c.q. uitvaartverzorging Kiers), dan dient u dit vooraf voor te leggen aan het bestuur. Het recht op ledenkorting vervalt wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van onze uitvaartverzorger zonder dit vooraf voor te leggen aan het bestuur.

Melding van een overlijden
Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging, die dag en nacht bereikbaar: telefoonnummer 0521 381790 (Uitvaartverzorging Kiers, Frederiksoord)