Keuze crematie of begrafenis

begraafplaats oldeberkoopEen van de belangrijkste beslissingen rond een uitvaart is de keuze tussen cremeren en begraven. Het komt soms voor dat nabestaanden niet op de hoogte zijn van de keuze van de overledene. Het is voor de nabestaanden dan vaak een moeilijke beslissing. Het kan rust geven als u deze keuze zelf hebt gemaakt; crematie of begrafenis.

Tegenwoordig kiest men ongeveer even vaak voor cremeren als voor begraven. Bij veel mensen is de keuze vanuit gevoel ingegeven. Als in een familie overledenen altijd al werden gecremeerd kan dat een reden zijn om ook te kiezen voor een crematie. Soms is de religieuze achtergrond van de overledene bepalend.

Als u het zelf niet zo goed weet, dan kunnen wellicht de voorkeuren van uw nabestaanden u helpen een keuze te maken. Zo zijn er voor u een aantal kenmerken van de crematie en
begrafenis op een rijtje gezet. Zo kunt u afwegen wat voor u belangrijk is.
 
Crematie

 • Cremeren is een praktisch en hygiënisch proces: binnen 1,5 uur is de crematie afgerond.
 • De as kan worden verstrooid of worden bijgezet in een urnenmuur, urnentuin of bestaand familiegraf. Maar de as kan ook thuis worden bewaard. Ook is het mogelijk een deel van de as in een sieraad te verwerken.
 • De bijzetting duurt zolang als u dat zelf wilt. U kunt de duur van de bijzetting altijd verlengen of beëindigen. Ook kunt u de plaats van de bijzetting wijzigen als dat nodig is.
 • De kosten zijn laag.
 • Crematoria hebben vaak goede voorzieningen, zoals aula’s en condoleanceruimtes, en zijn niet weersafhankelijk.
 • Crematoria  zijn in Goutum, Heerenveen, Sneek, Opeinde, Assen en Meppel.
 • De Plechtigheid kan eventueel in de MFA of in de kerk in Oldeberkoop plaats vinden 

As bestemming
De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat het gehele uitvaartproces moet gaan volgens de (vermoedelijke) wens van de overledene. Hierbij hoort ook de as bestemming. Heeft de overledene geen keuze gemaakt, dan moeten de nabestaanden een bestemming aan de as geven. De aanvrager van de crematie is degene die daartoe opdracht kan geven aan het crematorium.
 
Algemene nis
De eerste maand na de crematie wordt de as bewaard in de algemene nis, de bewaarruimte van het crematorium. Dit is een wettelijk voorschrift.

Na deze maand is het toegestaan aan de as een definitieve bestemming te geven. Indien u meer bedenktijd nodig heeft, kan de termijn van de bijzetting tegen betaling worden verlengd.

Het is allang niet meer zo dat er bij begraven een gedenkplaats is en bij cremeren niet. Na de crematie zijn er vele as bestemmingen. De overgebleven as kan verstrooid worden, over land of over zee. Het is tegenwoordig ook mogelijk een mooie plek ter nagedachtenis voor de nabestaanden te realiseren (met of zonder as). Ook zijn er mogelijkheden een beetje as van de overledene te bewaren of bij u te dragen, bijvoorbeeld in een sieraad.

Na de crematie
Na de crematie zijn de nabestaanden vrij om te kiezen wat de bestemming van de as van de overledene wordt. Bij bijzetting van de as komt de as uiteraard niet direct in het milieu. Bij verstrooiing wordt de as toegevoegd aan de bodem of de zee. Als de nabestaanden geen voorkeur hebben voor een bepaalde bestemming, dan is as verstrooiing op zee het minst belastend voor het milieu.

Begrafenis

 • Begraven is een langzaam en natuurlijk proces. Het kan mensen het gevoel geven geleidelijk afscheid van het lichaam te kunnen nemen.
 • U hebt altijd voor langere tijd een gedenkplek. Bij een algemeen graf minimaal 10 jaar en bij een familiegraf minimaal 20 jaar.
 • U bent verplicht om het graf te onderhouden.
 • Houd rekening met de kosten voor de huur en het onderhoud van het graf, en de kosten voor een monument.
 • Als niemand meer de zorg voor het graf op zich neemt, zal het graf uiteindelijk worden geruimd.
 • De Plechtigheid kan eventueel in de MFA of in de kerk in Oldeberkoop plaats vinden

Begraven
Begraven is een natuurlijk proces en roept het beeld op van langzaam stoffelijk verval. Sommige mensen hebben hier moeite mee, anderen vinden troost bij de gedachte geleidelijk afscheid van het lichaam te kunnen nemen en kiezen daarom bewust voor begraven.

Mensen die voor begraven kiezen, kunnen dat ook doen uit religieuze overtuigingen. De keuze voor begraven heeft vaak ook te maken met de wens om voor langere tijd een plek te creëren waar nabestaanden naartoe kunnen gaan om de overledene te gedenken. Tegenwoordig is het bij cremeren ook mogelijk om een gedenkplek te creëren.

Sinds kort hebben de begraafplaatsen in Olde- en Nijeberkoop de beschikking gekregen over een strooiveld.
Wilt u hier meer over weten dan verwijzen wij u naar de Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop.

Begraafplaats
Bij de keuze voor begraven komt ook de keuze voor de begraafplaats naar voren. Misschien zoekt u een begraafplaats in de buurt, of is er een begraafplaats met een bepaalde sfeer die u aanspreekt. Ook kan het zijn dat u kiest voor een bepaald type graf. De meeste begraafplaatsen kennen verschillende soorten graven waaruit u kunt kiezen. Die keuze is heel bepalend, want vaak hangt daarvan ook af hoe lang het graf blijft bestaan. Bij de keuze voor een familiegraf mag u op de meeste begraafplaatsen zelf de plaats van het graf kiezen.

Het milieu
Zowel cremeren als begraven is belastend voor het milieu. Om deze belasting zo veel mogelijk te beperken, houden crematoria en begraafplaatsen zich aan strenge regels. In het Besluit op de Lijkbezorging zijn veel zaken geregeld om te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Zo worden er eisen gesteld aan het materiaal van de kisten en aan de ovens van crematoria. Bovendien moeten alle crematoria in Nederland voor 2012 voorzien zijn van filterinstallaties.

 Milieueisen kist

 • De kist en eventuele versieringen moeten aan de volgende milieueisen voldoen:
 • De kist mag niet van een metaalsoort - inclusief zink - of bepaalde soorten kunststof zijn gemaakt (dit geldt ook voor de binnenbekleding).
 • De kist mag wel bestaan uit massief hout of spaanplaat.
 • Metalen of kunststof handvatten, sierschroeven en andere versieringen aan de kist moeten van buitenaf te verwijderen zijn. Houten versieringen kunnen blijven zitten.

Kleding
De kleding en de schoenen van de overledene kunnen ook milieubelastend zijn. Panty's, plastic hoezen en onderleggers verteren niet in het graf en belemmeren daarnaast het verteringsproces van het lichaam. Door natuurlijke stoffen te dragen en schoenen achterwege te laten, wordt de belasting op het milieu beperkt.

Leg uw keuze vast
We kunnen ons voorstellen dat u het prettig vind om alvast een aantal zaken vast te leggen, zodat uw nabestaanden weten wat er geregeld moet worden en wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart. Als hulpmiddel hiervoor kunt u deze pdfWilsbeschikking_2.pdf75.97 KB invullen en bewaren. Laat wel aan uw nabestaanden weten dat u deze ingevuld heeft en waar het document te vinden is. Wilt u graag wat hulp bij het invullen van de wilsbeschikking dan kunt u hierover contact opnemen met Uitvaartverzorging Kiers. Zij zijn u hier graag bij van dienst en kunnen de wilsbeschikking ook voor u bewaren.

Melding van een overlijden
Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging, die dag en nacht bereikbaar: telefoonnummer 0521 381790 (Uitvaartverzorging Kiers, Frederiksoord)