Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Oldeberkoop

Uitvaartvereniging De laatste Eer is opgericht in 1917 en is al bijna 100 jaar actief om haar leden op de meest waardige en door het lid gewenste wijze naar de laatste rustplaats te brengen. De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Het bestuurswerk wordt door vrijwilligers verricht,  Kiers uitvaartverzorging verzorgt de  uitvaarten voor onze vereniging.

respectvolle uitvaartWat kunt u verwachten van onze vereniging 

Om de verzorging van de uitvaart op een hoog peil te kunnen houden, is gekozen voor samenwerking met een professionele uitvaartverzorger. Deze regelt de complete begrafenis of crematie en heeft de algemene leiding van de uitvaart. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met en volgens de wensen van de overledene of de nabestaanden. ”

De Laatste Eer hanteert hierbij het uitgangspunt dat ieder, voor zover wettelijk mogelijk, vrij moet zijn om de uitvaart naar eigen inzicht in te richten. De Laatste Eer zet zich in om de uitvaarten en crematieplechtigheden zoveel mogelijk vanuit Oldeberkoop plaats te laten vinden.

Leden ontvangen bij overlijden een vergoeding voor een deel van de kosten voor de uitvaart.
De vergoeding bedraagt met ingang van 2020 € € 925,- . De nabestaanden ontvangen van de vereniging een rekening voor de uitvaart. Op deze rekening is de vergoeding (ledenkorting genaamd) in mindering gebracht.

De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Melding van een overlijden
Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartverzorger van onze vereniging, die dag en nacht bereikbaar: telefoonnummer 0521 381790 (Uitvaartverzorging Kiers, Frederiksoord)